Regulamin

Regulamin Łowiska „Złote Stawy”

 1. Wędkowanie na łowisku „Złote Stawy” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu go.
 2. Możliwość wędkowania mają tylko osoby zakwaterowane w domkach lub pokojach.
 3. Łowisko „Złote Stawy”jest łowiskiem uznającym zasadę „No Kill” oraz „Złów i Wypuść” i tylko na takich zasadach możliwe jest wędkowanie na naszych zbiornikach.
 4. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb.
 5. Wędkowanie dozwolone jest na 3 wędki.
 6. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych lub siatkach.
 7. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie, oraz używanie na stanowisku: maty karpiowej lub kołyski, odkażacza, podbieraka o rozstawie ramion 80 cm, haków bezzadziorowych.
 8. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesje zdjęciową, która może trwać nie dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji.
 9. Dopuszcza się zanęcanie sądowanie i wywożenie ze stawów środkami pływającymi.
 10. Dopuszcza się łowienie na spinning stosując przynęnty tylko z jednym hakiem.
 11. Na łowisku obowiązuje zakaz łowenia na żywca i na martwą rybkę.
 12. Zabrania się podjeżdzania samochodami na stanowiska.
 13. W przypadku kradzieży ryb z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenie kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 500zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Rónocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowiy zakaz wstępu na łowisko.
 14. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobą naruszającym regulaminu łowiska.
 15. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.